Κλειδαριές Θωρακισμένων Πορτών

Κλειδαριά θωρακισμένης Πόρτας
 
Το βασικό στοιχείο μιας Θωρακισμένης Πόρτας Ασφαλείας είναι η κλειδαριά της.
 
Ο Διαρρήκτης θελοντας να ανοίξει μια τέτοια πόρτα θα προσπαθήσει να παραβιάσει την κλειδαριά.
 
Χρησιμοποιώντας νέας γενιάς κλειδαριές στην θωρακισμένη μας πόρτα αποκλείουμε κάθε ενδεχόμενο διάρρηξης. Οι κλειδαριές αυτές πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές που τις καθιστούν αδιάρρηκτες και απαραβίαστες.
 
Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Yahoo! icon